top of page

Indra wordt geïnspireerd door levendige kleuren die ze ziet in bloemenvelden en landschappen. Ze creëert haar eigen landschappen die geen bestaande plekken zijn, maar een mix van ervaringen, herinneringen, emoties en verbeeldingskracht.

Door haar semi-abstracte landschappen krijgt de kijker ruimte voor een eigen interpretatie. ​

 

Ze experimenteert graag met de transparantie van verflagen, kleurpaletten en texturen. Water speelt een grote rol in haar werk terwijl ze schilderijen opbouwt met meerdere lagen aquarel- en acrylverf. Ze manipuleert de richting van het water om diepte aan het schilderij te geven en de onderliggende laag te beïnvloeden. De onderliggende lagen zijn niet altijd even zichtbaar, maar zorgen wel voor de kleurkracht en diepte van het schilderij. ​ Haar schilderijen zijn poëtisch en gevuld met opvallend gedurfde kleuren.

Indra gebruikt een uniek en specifiek kleurenpalet waardoor dit een typisch kenmerk is van haar schilderijen.

Indra gets inspired by vibrant colours she sees in flower fields and landscapes. She creates her own landscapes that are not existing places, but a mix of experience, memories, emotions  and imagination. 

Through her semi-abstract landscapes the viewer gets room for their own interpretation.

She loves to experiment with the transparency of layers, colour palettes, and texture. Water plays a major role in her work as she builds up paintings with multiple layers of watercolour and acrylic paint. She manipulates the direction of the water in order to give depth to the painting and influence the layer below. The underlying layers are not always equally visible but they provide the colour strength and depth of the painting. 

Her paintings are poetic and filled with strikingly bold colours and texture.

Indra uses a unique and specific color palette making this a typical feature of her paintings.

Want to see behind the scenes?  Follow me on Instagram!

bottom of page